Mới đây, Gã khổng lồ công nghệ IBM đã đưa ra một thí điểm ứng dụng Blockchain trong bảo lãnh ngân hàng. Dự án này được xem đánh giá có tiềm năng thay đổi các quy trình bảo lãnh truyền thống hiện nay tại các ngân hàng.

Để phát triển dự án này, IBM hiện đã lên kế hoạch hợp tác với bốn công ty dịch vụ tài chính của Úc .

Nền tảng Blockchain có tên gọi là Lygon – được phát triển bởi IBM, Australia và New Zealand Bank Group Limited, Commonwealth Bank, công ty bất động sản Scentre Group và ngân hàng Úc Westpac. Dự án này được trong vòng 8 tuần.

Về cơ bản, Lygon là một nền tảng dựa trên blockchain, thực hiện số hóa việc phát hành và quản lý bảo lãnh ngân hàng trong lĩnh vực cho thuê bất động sản bán lẻ. Mỗi lần phát hành, số hóa quy trình sẽ giảm rủi ro gian lận , giảm khả năng xảy ra lỗi, cũng như tăng tính minh bạch và bảo mật .

Ứng dụng công nghệ Blockchain trong ngân hàng

Sau khi việc thử nghiệm hoàn thành, Lygon có kế hoạch mở rộng phạm vi ngân hàng số hóa đảm bảo hỗ trợ và  cung cấp cho các ngành công nghiệp khác. Didier Van Not, tổng giám đốc ngân hàng doanh nghiệp và tổ chức tại Westpac, cho biết:

Chúng tôi đã tạo ra một nền tảng dựa trên blockchain để số hóa quy trình bảo lãnh ngân hàng. Việc kiểm tra giao dịch trực tiếp được thực hiện bằng cách sử dụng sổ cái phân tán.

IBM đã đưa ra một số sáng kiến về việc ứng dụng blockchain cho các doanh nghiệp. Tháng trước, CIP, người hỗ trợ cơ sở hạ tầng tài chính và ngân hàng Brazil , đã chính thức ra mắt nền tảng ID blockchain của mình thông qua quan hệ đối tác với IBM bằng Hyperledger Fabric. Mục đích của nó là xác thực và xác minh chữ ký số bằng thiết bị di động.

Vào tháng 3, năm ngân hàng Nhật Bản đã hợp tác để triển khai cơ sở hạ tầng dịch vụ tài chính dựa trên công nghệ sổ cái phân tán của IBM.

Có thể nói ứng dụng của công nghệ Blockchain là vô hạn và chắc chắn trong tương lai không xa, đây sẽ là công nghệ tiên phong, góp phần đáng kể vào việc thay đổi nền kinh tế, tài chính truyền thống của nhiều quốc gia.

>> Xem thêm: Ứng dụng thành công Blockchain trong vận chuyển hàng hóa từ Hàn Quốc đến Hà Lan

  1. Alibaba ứng dụng Blockchain để quản lý hệ thống tên miền
  2. Ngân hàng lâu đời nhất của Hàn Quốc xây dựng một hệ thống bảo mật dựa trên Blockchain
  3. Công ty Allianz ứng dụng công nghệ Blockchain trong bảo hiểm
  4. IBM ra mắt nền tảng Blockchain mới để quản lý dữ liệu nhà cung cấp
  5. Đường sắt xuyên lục địa Canada tham gia Blockchain trong Liên minh vận tải
  6. Phiên điều trần về tiền điện tử và Blockchain tại Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Hoa Kỳ
  7. Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ thử nghiệm bảo mật dựa trên Blockchain
  8. Quan điểm của các nhà lãnh đạo thế giới về tiền điện tử (tiền ảo)

Pin It on Pinterest

Share This