Bảo mật 2 yếu tố (2FA) là gì? Tại sao lại cần bảo mật 2 yếu tố? Bảo mật 2 yếu tố trên sàn exchange

Bảo mật 2 yếu tố (2FA) là gì? Tại sao lại cần bảo mật 2 yếu tố? Bảo mật 2 yếu tố trên sàn exchange

Bảo mật 2 yếu tố (2FA) là gì? Xác thực hai yếu tố (còn được gọi là 2FA ) là một phương pháp xác nhận danh tính được xác nhận của người dùng bằng cách sử dụng kết hợp hai yếu tố khác nhau: 1) cái gì họ biết, 2) thứ họ có hoặc 3) cái gì đó. Một ví dụ điển hình về xác thực hai yếu tố là rút tiền từ máy ATM ; chỉ có sự kết hợp chính xác của một thẻ ngân hàng (một cái gì đó mà người dùng sở hữu) và một mã PIN (một cái gì đó mà người dùng biết) cho phép giao dịch được thực hiện. Một ví dụ khác về xác thực hai yếu tố đang được sử dụng thường xuyên trên Gmail. Mỗi login tươi sẽ yêu cầu mật khẩu và một hệ thống tạo một lần mật khẩu (OTP) gửi vào số điện thoại di động đã đăng ký hoặc email-id. Tại sao lại cần bảo mật 2 yếu tố (2FA)? An ninh không gian mạng luôn là vấn đề làm đau đầu cá nhân, công ty, tổ chức. Theo thống kê của các công ty bảo mật thì hầu như ngày nào trên thế giới cũng đều xảy ra các đợt tấn công mạng. Hệ quả là một lượng lớn dữ liệu nhạy cảm rơi vào tay tin tặc (hacker), thông tin gồm cả một số quan trọng như thông tin hệ thống, thông tin cá nhân, tài khoản thẻ tín dụng… Số liệu từ Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam – VNCERT và Bkav cho hay, trong năm 2017, Việt Nam bị đe dọa bởi...

Pin It on Pinterest