Ứng dụng blockchain trong lĩnh vực bầu cử

Ứng dụng blockchain trong lĩnh vực bầu cử

Bầu cử là một hình thức cần thiết cho bất kỳ chính phủ nào. Đây là yếu tố quan trọng nhất tạo nên một đất nước từ đó người dân có thế đứng lên làm chủ. Trên thực tế, nếu một chính phủ mà không minh bạch thì người dân sẽ sẽ mất quyền làm chủ. Ứng dụng công nghệ blockchain trong bầu cử sẽ giúp người dân thực hiện điều đó bởi đặc điểm minh bạch của nó. Nhiều người nghĩ rằng, nó thực sự cần thiết để thay thể hệ thống bỏ phiếu giấy truyền thống. Các vấn đề với hệ thống bầu cử truyền thống Hệ thống bỏ phiếu giấy từ lâu đã được các nước trên thế giới sử dụng. Điều này rất đơn giản, bạn chỉ cần viết phiếu bầu của mình lên giấy và đặt nó vào một thùng phiếu. Vào cuối cuộc bầu cử, các phiếu bầu được tính và ai được nhiều phiếu bầu nhất sẽ là người thắng cuộc. + Hệ thống không thể tự động, mất nhiều thời gian. Trong thực tế cho thấy từ địa điểm nơi các thùng phiếu được giữ để chờ đợi trong hàng dài. Toàn bộ quá trình rất tốn thời gian. + Thời gian thực hiện để đếm số phiếu bầu quá cao. + Cuộc bầu cử có thể bị tấn công thông qua việc chèn các lá phiếu không có thật. + Những người có quyền lực lớn có thể sử dụng chiến thuật đe dọa trên các địa điểm để dàn xếp cuộc bầu cử theo một cách nhất định. +...

Pin It on Pinterest