Thử nghiệm thành công dịch vụ chuyển tiền bằng Blockchain tại Ngân hàng ở Việt Nam

Thử nghiệm thành công dịch vụ chuyển tiền bằng Blockchain tại Ngân hàng ở Việt Nam

Việc thử nghiệm thành công dịch vụ chuyển tiền bằng Blockchain tại Ngân hàng ở Việt Nam đã giảm chi phí giao dịch xuống còn 0,1% phí hoặc thấp hơn. Công ty Thanh toán quốc gia Việt Nam (Napas) và ba ngân hàng, gồm Ngân hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank), Ngân hàng...
Ứng dụng Blockchain trong logistics (vận tải) sẽ cắt giảm được chi phí

Ứng dụng Blockchain trong logistics (vận tải) sẽ cắt giảm được chi phí

Không biết việc ứng dụng Blockchain trong logistics (vận tải) sẽ cắt giảm được chi phí như thế nào ? Chi phí logistics chắc chắn được cắt giảm nếu ứng dụng công nghệ Blockchain, nhưng kết quả cao hay thấp là tùy lĩnh vực. Theo Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam...

Pin It on Pinterest