Ứng dụng Blockchain trong logistics (vận tải) sẽ cắt giảm được chi phí

Ứng dụng Blockchain trong logistics (vận tải) sẽ cắt giảm được chi phí

Không biết việc ứng dụng Blockchain trong logistics (vận tải) sẽ cắt giảm được chi phí như thế nào ? Chi phí logistics chắc chắn được cắt giảm nếu ứng dụng công nghệ Blockchain, nhưng kết quả cao hay thấp là tùy lĩnh vực. Theo Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam...
Ứng dụng Blockchain trong Game đã đổi mới ngành công nghiệp giải trí thế nào

Ứng dụng Blockchain trong Game đã đổi mới ngành công nghiệp giải trí thế nào

Không biết việc ứng dụng công nghệ Blockchain trong Game đã đổi mới ngành công nghiệp giải trí thế nào, cũng như Blockchain có thể làm gì cho ngành công nghiệp game? Ngành công nghiệp trò chơi là một thị trường khổng lồ. Số liệu cho thấy rằng nó đánh bại ngay cả ngành...

Pin It on Pinterest