Bitcoin phá vỡ 8.000 đô la lần đầu tiên kể từ tháng 7 năm 2018, chứng khoán và dầu thô báo lỗ

Bitcoin phá vỡ 8.000 đô la lần đầu tiên kể từ tháng 7 năm 2018, chứng khoán và dầu thô báo lỗ

Sau khi phá vỡ mốc $ 7,400, Bitcoin (BTC) đã tiếp tục phá vỡ mốc $ 8.000, lần đầu tiên kể từ tháng 7 năm 2018, thị trường tiền điện tử ngập sắc xanh. BTC đang giao dịch khoảng $ 8,013 tại thời điểm báo chí, tăng hơn 13% trong ngày. Lợi nhuận hàng tuần của Bitcoin hiện...

Pin It on Pinterest