Những gì mong đợi ở G-20: Rửa tiền và thảo luận về tiền điện tử

Những gì mong đợi ở G-20: Rửa tiền và thảo luận về tiền điện tử

Một trong những chủ đề chính sẽ được thảo luận tại Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Trung ương G-20 vào cuối tuần này có liên quan đến rửa tiền và tiền điện tử. Những thỏa thuận được trông đợi sẽ là một bất ngờ? Một thỏa thuận mới về tiền điện tử và AML? Jiji...

Pin It on Pinterest