Công nghệ Blockchain 3.0 là gì ? Blockchain 3.0 có gì đột phá với phiên bản trước ?

Công nghệ Blockchain 3.0 là gì ? Blockchain 3.0 có gì đột phá với phiên bản trước ?

Tìm hiểu xem thuật ngữ  công nghệ Blockchain 3.0 là gì, phiên bản Blockchain 3.0 có gì đột phá so với các phiên bản trước của nền tảng công nghệ Blockchain. Trong phần mềm khi được định danh thêm hậu tố là số phía sau thì được hiểu là phiên bản (version) theo đó...
Ứng dụng công nghệ Blockchain biến đổi hệ thống giáo dục như thế nào ?

Ứng dụng công nghệ Blockchain biến đổi hệ thống giáo dục như thế nào ?

Chúng ta cùng dành một chút thời gian để tìm hiểu xem việc ứng dụng công nghệ Blockchain biến đổi hệ thống trong giáo dục như thế nào. Như chúng ta đều biết, công nghệ đang thay đổi ở một tốc độ đáng kinh ngạc và sự ra đời của công nghệ non trẻ sẽ định hình hoàn toàn...

Pin It on Pinterest