Tiêu chí gì để một đồng coin được niêm yết trên các sàn giao dịch lớn? 

Tiêu chí gì để một đồng coin được niêm yết trên các sàn giao dịch lớn? 

Binance.US, một công ty con sắp tới của một trong những sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu thế giới sẽ tuân thủ hoạt động tại Hoa Kỳ, gần đây đã khiến các nhà đầu tư hào hứng với thông báo rằng nền tảng này đang xem xét để niêm yết thêm 30 đồng coin mới. Điều quan...

Pin It on Pinterest