Phiên điều trần về tiền điện tử và Blockchain tại Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Hoa Kỳ

Phiên điều trần về tiền điện tử và Blockchain tại Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Hoa Kỳ

Hôm nay, Ủy Ban Ngân Hàng Thượng viện Hoa Kỳ diễn ra phiên điều trần về khung pháp lý cho tiền điện tử và blockchain. Phiên điều trần ngày 30 tháng 7 với nội dung chính xoay quanh việc kiểm tra quy định về các loại tiền tệ kỹ thuật số và Blockchain. Giám đốc điều hành...

Pin It on Pinterest