3 Giải Pháp Để Thiết Kế Sàn Giao Dịch Tiền Điện Tử (Tiền Ảo – Coin) Cryptocurrency Exchange

3 Giải Pháp Để Thiết Kế Sàn Giao Dịch Tiền Điện Tử (Tiền Ảo – Coin) Cryptocurrency Exchange

Có ba cách khác nhau để xây dựng trang web trao đổi bitcoin của riêng bạn. Đầu tiên là sử dụng Sàn giao dịch tiền điện tử nhãn trắng, Thứ hai là sửa đổi các giải pháp nguồn mở và thứ ba là phát triển một sàn giao dịch tiền ảo ngày từ đầu. Chúng ta hãy xem những ưu và nhược điểm của từng biến thể. Giải pháp sàn giao dịch tiền điện tử nhãn trắng (White Label) Một số công ty cung cấp phần mềm nhãn trắng trao đổi tiền điện tử. Ngay cả OKEx, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất, đã tuyên bố ra mắt dịch vụ nhãn trắng. Bạn chỉ phải mua một giải pháp làm sẵn, điều chỉnh thiết kế của nó và bắt đầu nền tảng trao đổi của riêng bạn. Ưu Điểm Triển khai nhanh chóng: Bạn không cần phải xây dựng bất cứ thứ gì từ đầu. Tất cả các yếu tố cần thiết của một trang web trao đổi tiền điện tử đã được phát triển. Tất cả bạn phải làm là triển khai, cài đặt và cấu hình nó trong môi trường của riêng bạn. Độ tin cậy cao: Khi bạn mua giải pháp nhãn trắng, bạn có thể chắc chắn rằng nó sẽ hoạt động đáng tin cậy. Phần mềm trao đổi càng phổ biến thì càng có nhiều khách hàng kiểm tra nó và càng có nhiều lỗi được tìm thấy và sửa chữa. Giá cả hợp lý: Mua một giải pháp làm sẵn rẻ hơn so với phát triển nó từ đầu. Các giải pháp tự lưu trữ có giá trung bình 30.000-50.000$ mỗi năm khi chi phí...

Pin It on Pinterest