White Label là gì? Sản Phẩm White Label là gì? Sàn Giao Dịch Tiền Ảo White Label là gì?

White Label là gì? Sản Phẩm White Label là gì? Sàn Giao Dịch Tiền Ảo White Label là gì?

White Label là gì? Sản Phẩm White Label là gì? White Label (Nhãn trắng) đề cập đến một sản phẩm hoặc dịch vụ được mua bởi một người bán lại, người đó đổi tên sản phẩm hoặc dịch vụ để tạo ấn tượng rằng chủ sở hữu mới đã tạo ra sản phẩm hoặc dịch vụ đó. Các sản phẩm nhãn trắng thường được sản xuất thông qua sản xuất hàng loạt. Một số công ty có thể cung cấp một dịch vụ cụ thể mà không cần bất kỳ khoản đầu tư nào vào công nghệ hoặc cơ sở hạ tầng. Các nhà sản xuất có thể tăng doanh thu bằng cách cho phép một công ty khác bán một phiên bản nhãn trắng cho sản phẩm hoặc dịch vụ của họ. Công ty trả tiền để đưa ra một lợi ích sản phẩm nhãn trắng bằng cách thêm một dịch vụ hoặc sản phẩm khác vào thương hiệu của mình mà không cần phải đưa các nguồn lực vào phát triển nó, Ví dụ: phần lớn màn hình máy tính Dell được sản xuất bởi các công ty khác, nhưng có thương hiệu Dell cùng với số model của Dell. Sàn Giao Dịch Tiền Ảo Whitelabel là gì? Sàn giao dịch tiền ảo White Label (Cryptocurrency Exchange – White Label) là một sàn giao dịch tiền ảo với các tính năng tương tự các sàn giao dịch khác hoặc theo yêu cầu của quý khách hàng tuy nhiên thiết kế không logo, không thương hiệu. Người mua có thể gắn Logo và thương hiệu riêng của mình vào sàn giao dịch và...

Pin It on Pinterest