Mạng dịch vụ ứng dụng Blockchain sẽ ra mắt vào tháng 4 tại Trung Quốc

Mạng dịch vụ ứng dụng Blockchain sẽ ra mắt vào tháng 4 tại Trung Quốc

Mạng dịch vụ ứng dụng Blockchain (BSN) sẽ được ra mắt bởi liên minh bao gồm chính phủ, ngân hàng và công ty công nghệ của Trung Quốc vào tháng 4 tới. Nền tảng sáng tạo sẽ là một trong những nền tảng đầu tiên được hậu thuẫn bởi một chính phủ trung ương. BSN sẽ cho phép...

Pin It on Pinterest