SSRF là gì? Phát hiện và ngăn chặn tấn công yêu cầu giả mạo từ phía máy chủ

SSRF là gì? Phát hiện và ngăn chặn tấn công yêu cầu giả mạo từ phía máy chủ

Vakaxa tiếp tục mời bạn theo dõi bài viết SSRF là gì? Phát hiện và giảm thiểu tấn công yêu cầu giả mạo từ phía máy chủ (SSRF). Các ứng dụng web có thể kích hoạt các yêu cầu liên máy chủ, thường được sử dụng để tìm nạp các tài nguyên từ xa như cập nhật phần mềm hoặc...

Pin It on Pinterest