Tấn Công DDoS, X-XSS, CSP là gì? Phương thức tấn công?

Tấn Công DDoS, X-XSS, CSP là gì? Phương thức tấn công?

Tấn Công DDoS – DoS là gì? Tấn công DoS  – viết tắt của Denial of Service (Tấn công từ chối dịch vụ) hay tấn công DDoS – viết tắt của Distributed Denial of Service (tấn công từ chối dịch vụ phân tán) là một nỗ lực làm cho những người dùng không thể sử dụng tài nguyên của một máy tính, hệ thống. Mặc dù phương tiện để tiến hành, động cơ, mục tiêu của tấn công từ chối dịch vụ có thể khác nhau nhưng nói chung nó gồm có sự phối hợp, sự cố gắng ác ý của một người hay nhiều người để một trang, hệ thống mạng không thể sử dụng, làm gián đoạn hoặc làm cho hệ thống đó chậm đi một cách đáng kể bằng cách làm quá tải tài nguyên của hệ thống. Thủ phạm tấn công từ chối dịch vụ thường nhắm vào các trang mạng hay server tiêu biểu như ngân hàng, cổng thanh toán thẻ tín dụng và thậm chí DNS root servers. Phương thức tấn công Tấn công từ chối dịch vụ là một loại hình tấn công nhằm ngăn chặn những người dùng hợp lệ được sử dụng một dịch vụ nào đó. Các cuộc tấn công có thể được thực hiện nhằm vào bất kì một thiết bị mạng nào bao gồm là tấn công vào các thiết bị định tuyến, web, thư điện tử và hệ thống DNS… Có năm kiểu tấn công cơ bản sau đây: Nhằm tiêu tốn tài nguyên tính toán như băng thông, dung lượng đĩa cứng hoặc thời gian xử lý Phá vỡ các thông tin cấu...

Pin It on Pinterest