Không biết đối tác 100 tỷ USD của tiền điện tử TRON (TRX) là ai?

Không biết đối tác 100 tỷ USD của tiền điện tử TRON (TRX) là ai?

Vakaxa đồng hành cùng mọi người tìm hiểu xem đối tác 100 tỷ USD của tiền điện tử TRON (TRX) là ai qua bài viết dưới đây. Justin Sun thông báo TRON (TRX) sẽ có đối tác với định giá 100 tỷ USD. Sun chỉ tweet “sương sương” như thế để mặc cộng đồng đoán già đoán non. Xem...
Tổng hợp các lý do cho thấy Bitcoin (BTC) đang được tích lũy nhiều hơn

Tổng hợp các lý do cho thấy Bitcoin (BTC) đang được tích lũy nhiều hơn

Hôm nay ngày 21/10/2019 Vakaxa sẽ cùng mọi người tìm hiểu các lý do cho thấy Bitcoin (BTC) đang được tích lũy nhiều hơn qua bài viết dưới đây. Bitcoin đã giảm nhiều trong những tháng gần đây. Điều này đối với một số nhà đầu tư sẽ là câu chuyện không mấy là tích cực....

Pin It on Pinterest