Ngày 25/3/2020 sẽ diễn ra đợt điều chỉnh về độ khó đào đồng Bitcoin

Ngày 25/3/2020 sẽ diễn ra đợt điều chỉnh về độ khó đào đồng Bitcoin

Vào 25/03/2020 đợt điều chỉnh độ khó đào Bitcoin lớn nhất sẽ được diễn ra. Sự điều chỉnh này sẽ bù đắp vào phần lợi nhuận giảm dần của miner (thợ đào). Điều chỉnh 10% độ khó Theo Btc.com, điều chỉnh độ khó lần này sẽ diễn ra vào ngày 25/3 với mức điều chỉnh là hơn...

Pin It on Pinterest