Thuật toán ProgPoW là gì ? Tại sao chúng ta cần thuật toán ProgPoW?

Thuật toán ProgPoW là gì ? Tại sao chúng ta cần thuật toán ProgPoW?

ProgPoW là gì? ProgPoW là một phiên bản của thuật toán Proof-of-work ( PoW ), được cho là sẽ làm cái tiến quá trình chuyển đổi mạng Ethereum sang bằng chứng cổ phần ( PoS ). Là một phần của quá trình này, các nhà phát triển đang khám phá và đề xuất các giải pháp khác nhau để khó khai thác và làm cho mạng ổn định và chống lại các cuộc tấn công. Một trong số đó là ProgPoW (bằng chứng lập trình), được các nhà phát triển mạng blockchain của Ethereum thiết kế để xóa bỏ khoảng cách về hiệu quả giữa các công cụ khai thác Ethereum ASIC và đơn vị xử lý đồ họa ( GPU ) bằng cách khai thác ASIC kém hiệu quả hơn. Điều này là cần thiết để bảo vệ mạng Ethereum trước sự độc quyền của các nhà sản xuất phần cứng ASIC. Nguyên lý hoạt động của ProgPoW hơi khác so với các thuật toán khác có khả năng chống lại các công cụ khai thác ASIC. Nó được cho là làm cho việc sản xuất ASIC không còn lợi nhuận vì quá trình sản xuất sẽ đòi hỏi nhiều nguồn lực tài chính và lao động hơn, và do đó sẽ không được đền đáp. Làm cho thẻ GPU trở nên cạnh tranh hơn và giảm sự tập trung hóa sẽ có thể thông qua việc tạo điều kiện nhiệm vụ để khai thác và sử dụng tất cả các tài nguyên và tiềm năng của các GPU. Vấn đề là các công cụ khai thác ASIC...

Pin It on Pinterest