Ngân hàng Trung ương Trung Quốc phát triển tiền tệ kỹ thuật số (tiền điện tử)

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc phát triển tiền tệ kỹ thuật số (tiền điện tử)

Ngân hàng trung ương của Trung Quốc (PBoC) tuyên bố rằng họ đang đẩy mạnh phát triển tiền tệ kĩ thuật số (tiền điện tử). Trong một tuyên bố ngày 2 tháng 8 , PBoC đã tóm tắt các thủ tục tố tụng, trong đó ngân hàng chuyển cho Ủy ban Trung ương Đảng và Hội đồng Nhà nước...

Pin It on Pinterest