Ứng dụng blockchain trong lĩnh vực bầu cử

Ứng dụng blockchain trong lĩnh vực bầu cử

Bầu cử là một hình thức cần thiết cho bất kỳ chính phủ nào. Đây là yếu tố quan trọng nhất tạo nên một đất nước từ đó người dân có thế đứng lên làm chủ. Trên thực tế, nếu một chính phủ mà không minh bạch thì người dân sẽ sẽ mất quyền làm chủ. Ứng dụng công nghệ...

Pin It on Pinterest