Đại học Canada cấp bằng tốt nghiệp dựa trên công nghệ Blockchain cho các lớp 2019

Đại học Canada cấp bằng tốt nghiệp dựa trên công nghệ Blockchain cho các lớp 2019

Một học viện công nghệ Canada sẽ cấp bằng tốt nghiệp dựa trên blockchain cho lớp tốt nghiệp tiếp theo của nó. Viện Công nghệ Nam Alberta (SAIT) đã hợp tác với thị trường blockchain ODEM (Thị trường giáo dục theo yêu cầu) để cung cấp các bản sao văn bằng sinh viên dựa...
Ứng dụng công nghệ Blockchain biến đổi hệ thống giáo dục như thế nào ?

Ứng dụng công nghệ Blockchain biến đổi hệ thống giáo dục như thế nào ?

Chúng ta cùng dành một chút thời gian để tìm hiểu xem việc ứng dụng công nghệ Blockchain biến đổi hệ thống trong giáo dục như thế nào. Như chúng ta đều biết, công nghệ đang thay đổi ở một tốc độ đáng kinh ngạc và sự ra đời của công nghệ non trẻ sẽ định hình hoàn toàn...

Pin It on Pinterest