Thử nghiệm thành công dịch vụ chuyển tiền bằng Blockchain tại Ngân hàng ở Việt Nam

Thử nghiệm thành công dịch vụ chuyển tiền bằng Blockchain tại Ngân hàng ở Việt Nam

Việc thử nghiệm thành công dịch vụ chuyển tiền bằng Blockchain tại Ngân hàng ở Việt Nam đã giảm chi phí giao dịch xuống còn 0,1% phí hoặc thấp hơn. Công ty Thanh toán quốc gia Việt Nam (Napas) và ba ngân hàng, gồm Ngân hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank), Ngân hàng...

Pin It on Pinterest