Dịch vụ thiết kế, viết phần mềm ERP theo yêu cầu ứng dụng công nghệ Blockchain

Dịch vụ thiết kế, viết phần mềm ERP theo yêu cầu ứng dụng công nghệ Blockchain

Vakaxa – Công ty cung cấp dịch vụ thiết kế, viết phần mềm ERP (Quản lý doanh nghiệp tổng thể) theo yêu cầu ứng dụng công nghệ Blockchain uy tín tại Việt Nam. Phần mềm ERP là một hệ thống giải pháp tiêu chuẩn ứng dụng vào quản lý hoạt động kinh doanh, thu thập dữ...
Thử nghiệm thành công dịch vụ chuyển tiền bằng Blockchain tại Ngân hàng ở Việt Nam

Thử nghiệm thành công dịch vụ chuyển tiền bằng Blockchain tại Ngân hàng ở Việt Nam

Việc thử nghiệm thành công dịch vụ chuyển tiền bằng Blockchain tại Ngân hàng ở Việt Nam đã giảm chi phí giao dịch xuống còn 0,1% phí hoặc thấp hơn. Công ty Thanh toán quốc gia Việt Nam (Napas) và ba ngân hàng, gồm Ngân hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank), Ngân hàng...

Pin It on Pinterest