Việt Nam – một trong những quốc gia có ví Electrum Bitcoin bị nhiễm độc nhiều nhất

Việt Nam – một trong những quốc gia có ví Electrum Bitcoin bị nhiễm độc nhiều nhất

Vụ tấn công từ chối DoS đã khiến 152.000 ví Electrum bitcoin (BTC) bị nhiễm độc và số tiền bị đánh cắp đã tăng lên đến 4,6 triệu đô la. Công ty quản lý đã xác định một trình tải có tên là Trojan.BeamWinHTTP, liên quan đến việc tải xuống ElectrumDoSMiner được phát hiện...

Pin It on Pinterest