Bảo mật 2 yếu tố (2FA) là gì? Tại sao lại cần bảo mật 2 yếu tố? Bảo mật 2 yếu tố trên sàn exchange

Bảo mật 2 yếu tố (2FA) là gì? Tại sao lại cần bảo mật 2 yếu tố? Bảo mật 2 yếu tố trên sàn exchange

Bảo mật 2 yếu tố (2FA) là gì? Xác thực hai yếu tố (còn được gọi là 2FA ) là một phương pháp xác nhận danh tính được xác nhận của người dùng bằng cách sử dụng kết hợp hai yếu tố khác nhau: 1) cái gì họ biết, 2) thứ họ có hoặc 3) cái gì đó. Một ví dụ điển hình về xác...

Pin It on Pinterest