Gần 10 triệu đô la XRP bị đánh cắp trong GateHub Hack

Gần 10 triệu đô la XRP bị đánh cắp trong GateHub Hack

Các tin tặc đã đánh cắp gần 100 ví tiền XRP Ledger trên dịch vụ ví tiền điện tử GateHub. Vụ việc đã được GateHub công bố vào ngày 6 tháng 6 năm 2019. GateHub cho biết một số khách hàng và thành viên cộng đồng đã thông báo rằng tiền trên ví của họ đã bị đánh cắp. Mặc...

Pin It on Pinterest