Hôm nay chúng ta cùng đi tìm hiểu thuật ngữ Private và Public trong công nghệ Blockchain khác nhau ở những điểm gì, qua bài viết dưới đây.Hai cái đều nằm trong cùng một hệ thống Blockchain nhưng Private Blockchain và Public Blockchain lại có những điểm khác nhau riêng biệt. Việc ứng dụng nền tảng công nghệ Blockchain trong lĩnh vực Y Tế Dịch vụ giải pháp và ứng dụng Blockchain trong nông nghiệp tại Việt Nam

I. Đầu tiên chúng ta tìm hiểu sự tương đồng giữa pulic Blockchain và private Blockchain:

 • Đều là mạng ngang hàng P2P (peer-to-peer), trong đó mỗi người tham gia có một bản sao của sổ ghi chép chi tiết gắn liền với các giao dịch số đã được ký số.
 • Cả hai đều duy trì các bản sao đồng bộ thông qua giao thức đồng thuận – consensus.
 • Public và private Blockchain đều đảm bảo không thể thay đổi sổ cái, ngay cả khi một số người tham gia bị lỗi.

II. Những điểm khác nhau giữa pulic Blockchain và private Blockchain:

1. Đặc điểm của pulic Blockchain:

Public Blockchains như Ethereum và Bitcoin, đặc tính của các Blockchain này như sau:
 • Blockchains riêng tư có tổ chức điều hành và quản lý.
 • Chỉ những cá nhân được phân quyền mới có thể truy cập và sử dụng Blockchain.
 • Người tham gia sử dụng private sẽ tự chọn cơ chế bảo mật riêng cho mình dựa trên nguyên tắc Pre-approved participants.
 • Tốc độ giao dịch trong private Blockchain nhanh hơn hơn và dễ dàng hơn.
 • Chi phí giao dịch rẻ hơn so với public Blockchain.
 • Mất private key tài khoản sẽ thất lạc vĩnh viễn.
 • Hyperledger Fabric là một về nền tảng phân quyền cho private Blockchain.

2. Đặc điểm của private Blockchain:

 • Blockchains riêng tư có tổ chức điều hành và quản lý.
 • Chỉ có cá nhân sử dụng Blockchain đó mới có thể truy cập và sửa đổi.
 • Người tham gia sử dụng private sẽ tự chọn cơ chế bảo mật riêng cho mình dựa trên nguyên tắc Pre-approved participants.
 • Tốc độ giao dịch trong private Blockchain nhanh hơn hơn và dễ dàng hơn.
 • Chi phí giao dịch rẻ hơn so với pulic Blockchain.
 • Mất private key tài khoản sẽ thất lạc vĩnh viễn.
Hyperledger Fabric là một về nền tảng phân quyền cho private Blockchain. Điểm khác biệt lớn nhất giữa private và publick Blockchain là: Nếu private phải mất chi phí đầu tư để thiết kế, khởi tạo và quản lý thì public Blockchain bạn sẽ không phải chi thêm khoản phí khởi tạo và thiết kế. Chỉ cần tham gia vào hệ thống pulic, mọi dữ liệu về Blockchain của bạn sẽ được công khai với cộng đồng.

3.Bảng tóm tắt sự khác nhau giữa Private Blockchain và Public Blockchain:

Bảng tóm tắt sự khác nhau giữa Private Blockchain và Public Blockchain Xem thêmBlockchain trong nông nghiệp và thực phẩm sẽ được đầu tư 430 triệu đô la

Theo baomatmang

 1. Ngân hàng lâu đời nhất của Hàn Quốc xây dựng một hệ thống bảo mật dựa trên Blockchain
 2. Công ty Allianz ứng dụng công nghệ Blockchain trong bảo hiểm
 3. VeChain phát hành nền tảng ứng dụng Blockchain trong sản xuất rượu vang
 4. IBM ra mắt nền tảng Blockchain mới để quản lý dữ liệu nhà cung cấp
 5. Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ thử nghiệm bảo mật dựa trên Blockchain
 6. Ứng dụng công nghệ Blockchain trong ngành công nghệ viễn thông
 7. Hệ thống thực phẩm Brimhall phân phối sản phẩm thông qua công nghệ Blockchain
 8. Forbes công bố danh sách các công ty tỉ đô sử dụng Blockchain

Pin It on Pinterest

Share This