Chữ ký điện tử (Digital Signature) là gì? Thành phần cấu tạo nên Digital Signature

Chữ ký điện tử (Digital Signature) là gì? Thành phần cấu tạo nên Digital Signature

Thuật ngữ cơ bản của Blockchain tiếp theo mà bạn cần hiểu rõ là Digital Signature (chữ ký điện tử). Vậy Digital Signature là gì? Digital Signature bao gồm những gì? Digital Signature là gì? Digital Signature - Chữ ký điện tử là một kĩ thuật xác thực cho phép người chủ...

White Label là gì? Sản Phẩm White Label là gì? Sàn Giao Dịch Tiền Ảo White Label là gì?

White Label là gì? Sản Phẩm White Label là gì? Sàn Giao Dịch Tiền Ảo White Label là gì?

White Label là gì? Sản Phẩm White Label là gì? White Label (Nhãn trắng) đề cập đến một sản phẩm hoặc dịch vụ được mua bởi một người bán lại, người đó đổi tên sản phẩm hoặc dịch vụ để tạo ấn tượng rằng chủ sở hữu mới đã tạo ra sản phẩm hoặc dịch vụ đó. Các sản phẩm...

White Paper (Sách trắng) là gì? Cách viết và đánh giá một White Paper chất lượng

White Paper (Sách trắng) là gì? Cách viết và đánh giá một White Paper chất lượng

White paper (Sách trắng) rất quan trọng đối với một dự án ICO. Vậy White Paper là gì? Cách viết và đánh giá một White Paper chất lượng như thế nào? White paper là gì? Hiểu một cách đơn giản thì White Paper là một tài liệu dùng để giới thiệu hoặc trình bày về một khái...

Pin It on Pinterest

Share This