VakaText là ứng dụng viết chữ lên ảnh, tạo thiệp, viết thư pháp và ghép ảnh vào khung online giúp bạn dễ dàng viết các dòng status tâm trạng, lời chúc, thư pháp hay ghép ảnh vào khung ảnh theo các chủ đề như sinh nhật, tình yêu, tâm trạng, 3d,...Với VakaText, bạn có...