Không biết đối tác 100 tỷ USD của tiền điện tử TRON (TRX) là ai?

Không biết đối tác 100 tỷ USD của tiền điện tử TRON (TRX) là ai?

Vakaxa đồng hành cùng mọi người tìm hiểu xem đối tác 100 tỷ USD của tiền điện tử TRON (TRX) là ai qua bài viết dưới đây. Justin Sun thông báo TRON (TRX) sẽ có đối tác với định giá 100 tỷ USD. Sun chỉ tweet “sương sương” như thế để mặc cộng đồng đoán già đoán non. Xem...

Pin It on Pinterest