Bitcoin hoàn toàn khác với Libra theo người đứng đầu Calibra David Marcus

Bitcoin hoàn toàn khác với Libra theo người đứng đầu Calibra David Marcus

Vakaxa mời các bạn cùng đi tìm hiểu tiền điện tử Bitcoin hoàn toàn khác với Libra theo người đứng đầu Calibra David Marcus qua bài viết dưới đây. AvDavid Marcus là người đứng đầu ví tiền điện tử Calibra sắp tới của Facebook, nói rằng anh ấy là một người hâm mộ Bitcoin...

Pin It on Pinterest