Libra là gì? Facebook coin đang tạo ra một con đường mới cho blockchain

Libra là gì? Facebook coin đang tạo ra một con đường mới cho blockchain

Một gã khổng lồ truyền thông xã hội – facebook đã công bố thông tin rằng họ đang tung ra một loại tiền kỹ thuật số dường như cuối cùng đã tạo nên làn sóng cho Facebook. Đồng tiền mới, được đặt tên là Libra, là một loại ổn định, mặc dù nó hoạt động khác nhiều so với...

Pin It on Pinterest