DAO là gì? Sự kiện The DAO và sự ra đời của Ethereum Classic

DAO là gì? Sự kiện The DAO và sự ra đời của Ethereum Classic

Hôm nay VAKAXA sẽ cùng mọi người bắt đầu lật lại lịch sử trong quá khứ của Ethereum để tìm hiểu về sự kiện quỹ DAO là gì và sự ra đời của Ethereum Classic nhé. Để có thể nắm rõ thì chúng ta sẽ đi từ những khái niệm sơ khai nhất. DAO là gì? “DAO” là từ viết tắt của “tổ...

Pin It on Pinterest