Theo một báo cáo của The SDS, ngân hàng Hà Lan ABN AMRO và Cảng Rotterdam đã ứng dụng thành công Blockchain trong vận chuyển hàng hóa từ Hàn Quốc đến Hà Lan vào ngày 1 tháng 7.

Theo thông báo, container chở hàng được theo dõi thông qua nền tảng blockchain “Deliver” cho phép theo dõi đầy đủ lô hàng và tiến hành mà không cần bất cứ giấy tờ nào.

Theo CFO của Port of Rotterdam, ÔngPaul Smits, quy trình vận chuyển truyền thống thường nặng về giấy tờ và không hiệu quả:

Hiện tại thanh toán, quản trị và vận chuyển vật lý của container vẫn diễn ra hoàn toàn thông qua các mạch riêng biệt […] Điều này dẫn đến việc không hiệu quả, vì có nhiều bên tham gia và mọi thứ được tổ chức thông qua tài liệu giấy. Chẳng hạn, trung bình có 28 bên tham gia vận chuyển container từ Trung Quốc đến Rotterdam

Ứng dụng công nghệ Blockchain trong vận chuyển hàng hóa

Nền tảng blockchain Deliver được phát triển bởi ba tổ chức cùng tham gia hợp tác, và là một nền tảng tương thích hỗ trợ Ethereum và Hyperledger. Theo báo cáo, việc tích hợp nhiều blockchain thực sự mang lại một số lợi ích chức năng, bao gồm công chứng tài liệu, phòng ngừa thanh toán kép và chuyển nhượng tài sản.

Han Seung-yeop, một người quản lý tại Samsung SDS đã bình luận:

“Hệ thống Blockchain thông quan hải quan tại Dịch vụ hải quan Hàn Quốc dựa trên Hyperledger Fabric, trong khi Cảng Rotterdam ở Hà Lan đang sử dụng Nền tảng Ethereum […] Chúng tôi đã bắt đầu dự án Delivery để kết nối các nền tảng khác nhau.

Giờ đây, lô hàng bằng chứng đã hoàn thành, các tổ chức đứng sau dự án đã ký thỏa thuận khởi động nhiều dự án thí điểm dựa trên nền tảng Deliver, theo thông báo của Cảng Rotterdam. Hơn nữa, họ nói rằng mục tiêu cuối cùng là cung cấp một nền tảng toàn cầu và độc lập để vận chuyển.

>> Xem thêmỨng dụng công nghệ Blockchain để chống gian lận

  1. Các công ty lớn của Hàn Quốc hợp tác để ra mắt Hệ thống ID di động Blockchain
  2. Tại sao khả năng mở rộng của Blockchain là yếu tố quan trọng nhất?
  3. Thị trường chuỗi cung ứng Blockchain đạt hơn 9 tỷ đô la vào năm 2025
  4. Fujitsu đánh giá thông tin người dùng dựa trên công nghệ Blockchain
  5. IBM thí điểm ứng dụng Blockchain trong bảo lãnh ngân hàng
  6. Ứng dụng công nghệ Blockchain để chống gian lận
  7. Top 7 ngành công nghiệp đang ứng dụng công nghệ Blockchain
  8. Ngân hàng Ba Lan xác minh tài liệu bằng Ethereum Blockchain

Pin It on Pinterest

Share This